Projektová činnost

Projektová činnost

Dokumentace

Návrhy staveb a interierů:

 • dokumentace pro územní rozhodnutí

 • dokumentace pro stavební povolení

 • realizační dokumentace stavby

 • dokumentace skutečného provedení stavby

 

Ekologie krajiny:

 • posouzení záborů zemědělského půdního fondu (ZPF)

 • posouzení záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa (LPF)

 • podklady pro vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu

 • výpočet poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu

Ostatní služby:

 • inženýrská činnost - příprava realizace staveb

 • organizování výběrových řízení

 • technický dozor investora

 • spolupráce po dokončení stavby při kolaudaci


Vybrané realizace:

Kalendářní rok 2011

Rodinný dům Křeslice
studie
Rodinný dům Křeslice    
Územní plán obce Břasy
posouzení záboru ZPF a LPF
Územní plán obce Kbel
posouzení záboru ZPF a LPF
Územní plán obce Plánice
posouzení záboru ZPF a LPF
Rodinný dům Klánovice
studie
Rodinný dům Klánovice    

 

Kalendářní rok 2010

Rodinný dům Vítkovice
dokumentace ke stavebnímu povolení
Rodinný dům Klatovy
dokumentace skutečného provedení stavby
Územní plán obce Zbiroh
 posouzení záboru ZPF a LPF
Územní plán obce Čachrov
 posouzení záboru ZPF a LPF
16 rodinných domů Plzeň - Košutka
 pasportizace stavby

 

Kalendářní rok 2009

Územní plán Holoubkov
 posouzení záboru ZPF a LPF
Územní plán Mýto
 posouzení záboru ZPF a LPF
Územní plán Hranice
 posouzení záboru ZPF a LPF