Aktuality

Aktuality

Koláž

      AAA Střechy a Stavby s.r.o. - Vám Zákazníkům  

Tato sekce je určená především Vám, našim Zákazníkům. Na následujích řádcích byste se měli dozvědět jakých školení, certifikací a ostatních firemních akcí jsme se zúčastnili za účelem prohloubení svých znalostí a výměny zkušeností s ostatními odborníky z oboru. Měli by Vám dát náhled o tom, jaké novinky pro Vás připravujeme. Jsme firmou, která se neustále snaží zdokonalovat, vymýšlet a navrhovat řešení, které mají ekonomicky největší užitkovost. Užitkovostí je pro nás nejpříznivější poměr mezi cenou, kvalitou a životností.

Není problém slíbit zrealizovat zakázku co nejlevnějí, mnohdy až za nesmyslné peníze. Zákazník většinou až pozdě zjistí, že smlouvu (pokud vůbec nějakou dostane) podepsal s člověkem, který byl nedávno kuchař, řezník nebo vykonával nějaké jiné povolání se stavařinou vůbec nesouvisející. Pak dokáže nabídnout nesmyslnou cenu, protože ani neví, jaké má při realizaci použít technologické postupy, materiály, doplňky...., tak je do cenové nabídky logicky započítat nemůže. Výsledek je, že krátce po rekonstrukci se začínají objevovat vady a firmu nebo OSVČ, kteří zakázku realizovali nelze kontaktovat. Pro zákazníka to v nejhorším případě znamená objednat a zaplatit práci znova u jiného dodavatele.

My se na základě zkušeností získaných dlouholetou praxí a neustálému teoretickému vzdělávání a komunikací s dodavateli a výrobci jednotlivých materiálů snažíme navrhnout řešení, které se zákazníkově představě co nejvíce přibližuje, ale je technicky správné.

Snažíme se zdokonalovat tak, abychom Vám mohli poradit a především poradit dobře.

Doufám, že z následujících řádků je patrno, že se naše firma snaží udělat pro sebezdokonolování co nejvíce.

Milan Doležal, jednatel AAA Střechy a Stavby s.r.o.

Praha 20.2.2013

 

Nové vybavení klempířské dílny na provozovně v Janovicích nad Úhlavou

        V průběhu roku 2015 se zaměřila naše firma na zlepšení vybavení své provozovny v Janovicích nad Úhlavou a

        následně i na zlepšování kvality poskytovaných služeb koncovým zákazníkům i spolupracujícím firmám.

        Spolupráce s Fondy EU a OPPI umožnilo zrealizovat projekt s názvem

        "KLEMPÍŘSKÁ PROZOVNA JANOVICE"

         Smyslem tohoto projektu bylo vylepšit především technické vybavení klempířské dílny, což se povedlo a

         v současné době můžeme toto vybavení již na naší provozovně využívat.

         Za spolupráci i podporu velmi děkujeme.

                            

          Jindra Doležalová

          Praha 20.11.2015

 

Výstava "Střechy Praha 2014"  

Ve dnech 23-25.1.2014 se zástupci naší firmy zúčastnili výstavy "Střechy Praha 2014" na výstavišti v Praze Letňanech. Smyslem účasti na této výstavě bylo především rozšířit sortiment zboží a výrobků, které nabízíme našim zákazníkům. Dále pak navázání nových obchodních vztahů a upevnění těch stávajích. Dobré obchodní vztahy s výrobci a dodavateli jsou následně základem naší nabídky směrem k našim klientům. Tuto účast jsme na interní poradě firmy vyhodnotili jako přínosnou a budeme dále dělat vše pro to, abychom našim zákazníkům dále nabízeli vysoký standart a kvalitu našich služeb za příznivou cenu.

Jindra Doležalová

Praha 27.1.2013

 

     Rozhovor v časopise Rozhled  

Včera naše technické oddělení kontaktoval šéfredaktor časopisu Rozhled. Vzhledem k tomu, že se snažíme v naší firmě všem vyjít vstříc, pokud to alespoň trochu jde, našel si jednatel naší společnosti ve svém nabitém programu alespoň minimum času, který se mohl panu šéfredaktorovi věnovat. Výsledkem je rozhovor, který si můžete přečíst v nejbližším vydání časopisu Rozhled.

Jindra Doležalová

Praha 20.2.2013

    

Školení a spolupráce s firmou Weber Saint-Gobain  

Dne 20.2.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje výrobků firmy Weber Saint-Gobain. Jednalo se především o fasádní materiály a vnější kontaktní zateplovací systémy.

Po úspěšném absolování obdržela naše firma Osvědčení na odbornou, kvalitní a spolehlivou montáž výše uvedených výrobků. Vzhledem k tomu, že s výrobky firmy Weber Saint-Gobain dlouhodobě pracujeme jednalo se především o opakování a seznámení s novinkami v sortimentu firmy Weber Saint-Gobain.

       Jindra Doležalová

Praha 20.2.2013

 

     Školení a spolupráce s firmou Remmers  

Dne 19.2.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje výrobků firmy Remmers. Jednalo se především o ochranu a opravy fasad, vytvoření injektážní dodatečné vodorovné izolace, sanace plísní a sanace balkónů a teras.

Toto jsou problémy, se kterými se neustále setkáváme při rekonstrukcích objektů. Ve většině případů jsou to na první pohled detaily, na které zapomíná většinou projektant a pak i realizační firma. Vzhledem k tomu, že se snažíme nabízet zákazníkům komplexní řešení, předpokládáme, že nám nově získané teoretické vědomosti pomohou k dalšímu zlepšení našich služeb v oboru izolace proti zemní vlhkosti a vodě.

       Jindra Doležalová

Praha 20.2.2013

 

     Školení a spolupráce s firmou Ruukki  

Dne 29.1.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje střešní krytiny Ruukki. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Certifikát na montáž střešních krytin, doplňků a okapového systému Ruukki.

Ze setkání po školení vyplynulo, že firma AAA Střechy a Stavby patří mezi nejúspěšnější montážní firmy při realizacích se střešní krytinou Ruukki Finerra. Toto je velice kvalitní a vzhledově nápaditá plechová krytina se kterou jsou naši zákazníci velmi spokojeni a kterou bychom Vám chtěli i v tomto roce nabídnout.

       Jindra Doležalová

Praha 30.1.2013

 

     "Zelená úsporám" v roce 2013  

Po úspěšném vystoupení firmy AAA Střechy a Stavby v předchozí vlně "Zelené úsporám" jsme zahájili přípravu na vlnu druhou, která podle posledních informaci bude spuštěna v nejbližší době. Předpokládáme zákazníkům nabídnout opět kompletní služby od přípravy projektu a žádosti až po dokončení realizace včetně spolupráce při žádosti o platbu. V oblasti projektových prací a žádostí měla firma AAA Střechy a Stavby v předchozí vlně 100% úspěšnost. Předpokláme, že v nastoleném standartu budeme pokračovat i dále.

Jindra Doležalová

Praha 1.2.2013

 

     Školení a spolupráce s firmou Ruukki  

Dne 29.1.10.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje střešní krytiny Ruukki. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Certifikát na montáž střešních krytin, doplňků a okapového systému Ruukki.

Ze setkání po školení vyplynulo, že firma AAA Střechy a Stavby patří mezi nejúspěšnější montážní firmy při realizacích se střešní krytinou Ruukki Finerra. Toto je velice kvalitní a vzhledově nápaditá plechová krytina se kterou jsou naši zákazníci velmi spokojeni a kterou bychom Vám chtěli i v tomto roce nabídnout.

       Jindra Doležalová

Praha 30.1.2013

 

       Školení a spolupráce s firmou Roto

Dne 25.1.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje střešních oken Roto. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Certifikát na montáž a prodej střešních oken Roto včetně doplňků a kompletního výrobního systému tohoto výrobce střešních oken pro rok 2013. Po tomto školení se sešli zástupci naší firmy s obchodními zástupci firmy Roto a předpokládáme, že Vám v brzké době budeme moci nabídnout tato velmi kvalitní střešní okna s velmi propracovanými detaily za ještě lepších podmínek než dosud.

Jindra Doležalová

Praha 28.1.2013

      Školení a spolupráce s firmou Dektrade

Dne 7.1.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje výrobků Dektrade. Školení se týkalo především výrobků Dektherm, Dektherm Elastik a Dektherm Grafit. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Osvědčení o proškolení na tyto výrobky a jejich montáž.

Jindra Doležalová

Praha 8.1.2013

      Školení a spolupráce s firmou Baumit

Dne 7.1.2013 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže a prodeje výrobků Baumit. Školení se týkalo především zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami.Po úspěšném absolování obdržela naše firma Protokol o zaškolení zúčastněných pracovníků

Jindra Doležalová

Praha 8.1.2013


      Novoroční přání

        Všem zákazníkům, obchodním partnerů a přátelům děkuji za spolupráci v uplynulém kalendářním roce a

        přeji do nového roku 2013 oceán štěstí, potok zdraví, pramínek naděje a jen kapičku zklamání.

        Ať v roce 2012 zdoláte všechny vytyčené cíle, i kdyby to byly mety nejvyšší.

        Hezké, klidné a pohodové prožití Vánoc a konce roku 2012

        Přeje

        Milan Doležal

        30.11.2012

 

     Pokrývačské mistrovství Bramac 2012

       Nominace firmy AAA Strechy a Stavby do Bramac TOP 10 ČR v kategorii Rodinný dům - Rekonstrukce.

       Medaile z toho zatím nebyla, ale i tak je to pro firmu velký úspěch, který se pokusíme v následujících sezónách ještě  

       vylepšit.

       Jindra Doležalová

       Praha 29.11.2012

 

     Školení Roto

Dne 22.10.2012 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže střešních oken Roto. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Certifikát na montáž střešních oken a doplňků Roto.

Jindra Doležalová

Praha 30.10.2012

 

     Školení Prefa  

Dne 8.10.2012 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže střešní krytiny Prefa. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Certifikát na montáž střešních krytin, doplňků a okapového systému Prefa.

       Jindra Doležalová

Klatovy 29.10.2012

 

       Školení Ruukki

Dne16.2.2012 se naši zaměstnanci zúčastnili školení montáže střešních krytin Ruukki. Po úspěšném absolování obdržela naše firma Certifikát na montáž střešních krytin, doplňků a okapového systému pro rok 2012.

Jindra Doležalová

Klatovy 16.2.2012


Založení turistického klubu "AAA Střechy a Stavby"

Dne 2.1.2012 byl jednatelem naší společnosti založen Turistický klub "AAA Střechy a Stavby" pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Impulsem k tomuto kroku bylo především dát v dnešní době našim dětem impuls pro poznávání naší země, jejích hradů, zámků a jiných turistických i přírodních atrakcí a zajímavostí.

Jindra Doležalová

Klatovy 3.1.2012

 

      Novoroční přání

Vážení a milí spolupracovníci, kolegové, zákazníci.....

Všem Vám děkuji za spolupráci v uplynulém kalendářním roce 2011.

Do následujícího kalendářního roku 2012 přeji všem, ať se daří v práci, ať máte ce nejvíce úspěchů a nejméně neúspěchů.

Dále přeji hodně osobní pohody a lásky od těch nejbližších a v neposlední řadě přeji hodně zdraví, neboť bez něj nelze dosáhnout pracovních úspěchů a zřídka osobní pohody.

Přeji prostě všem to nejlepší.

Milan Doležal

Klatovy, Praha 15.12.2011

 

     Nové webové stránky:

Dne 25. 11. 2011 jsme spustili nové webové stránky které mají jednoduchý a svěží design.

Doufáme že se Vám nový vzhled a naše reference budou líbit, a že zde naleznete co nejvíce informací, které Vás zaujmou a pomohou k navázání spolupráce s naší firmou.


Realizační tým:

Milan Doležal

technický ředitel

autorizovaný stavitel ČKAIT

zaměřování staveb, cenové kalkulace, příprava technického řešení, jednání se zákazníky a dodavateli

 

Jindra Doležalová

personální manager

personální zjištění firmy, fakturace

 

   

 

 

 Generálním partnerem pro reklamu a marketing je BABKA reklamní agentura
 

BABKA reklamní agentura

 

 

  Realizace těchto stránek proběhla za podpory Agentury pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST
 
   CzechInvest